top of page
  • samdesmet0

Repost NZVC: Het leven zoals het is: Ostend Air College

Updated: Jan 2, 2023

In het leven zoals het is EBOS nemen we deze maand een inkijk bij Ostend Air College (OAC), de referentie op de luchthaven van Oostende voor de opleiding tot lijnpiloot. We gaan in gesprek met Dirk De Cnop (CEO / Accountable Manager)


Hoe en wanneer zag OAC het levenslicht? Was er voor het ontstaan van OAC al een mogelijkheid om een opleiding tot lijnpiloot te volgen op de luchthaven van Oostende?


Ostend Air College (OAC) is opgericht op 12 april 1996 en is het eerste erkende opleidingscentrum voor lijnpiloten in België volgens de Europese normen, momenteel BE/ATO-001. In september aanstaande zullen we starten met onze 24e lichting ab initio opleiding lijnpiloten.

Stel ik wil lijnpiloot worden. Hoe ziet mijn opleidingstraject er dan uit? Zijn er verschillende wegen om mijn droom te realiseren? Met welke vliegtuigen zal ik leren vliegen bij OAC?


De geïntegreerde opleiding tot lijnpiloot richt zich dus in eerste instantie tot studenten die ab-initio kiezen voor een opleiding als lijnpiloot. Het programma omvat alle stappen die leiden tot de kwalificatie “Frozen ATPL” die nodig is om als lijnpiloot aan de slag te kunnen.


De studenten starten eerst met een eerste gedeelte van de theorie, om zo tijdens mooiere (lees minder weersgevoelige) maanden te leren vliegen en zo continuïteit op te bouwen en praktijkervaring op te doen. Het tweede gedeelte van de theorie starten we terugtijdens de herfst. Het DGLV voorziet 3 jaar om de opleiding te vervolledigen, maar bij OAC hebben we de betrachting dit te optimaliseren naar 2 jaar.


OAC is van mening dat de aansluiting van het vliegen op de huidige generatie lijnvliegtuigen

alleen gewaarborgd kan worden door gebruik te maken van een moderne vloot van geavanceerde lesvliegtuigen. Daarom namen wij als school de beslissing om te vliegen met

zeer moderne vliegtuigen zoals de DA40 TDI G1000, DA40NG, DA42 Twinstar en simulator

AL200, allen uitgerust met Glass Cockpit. Dit maakt dat wij tevens in lijn zijn met de latest technology op gebied van cockpit instrumenten.

Moet ik na mijn opleiding bij OAC nog een bijkomende opleiding volgen als ik aan de slag wil bij bijvoorbeeld Brussels Airlines of TuiFly?


Na het vervolledigen van de opleiding bij OAC en het bekomen van uw Licentie kan u solliciteren bij de verschillende maatschappijen wereldwijd. Na het afleggen van het sollicitatie parcours bij de maatschappij zal u een opleiding ‘Type Rating’ volgen, dit is een bevoegdheidsverklaring op het type toestel waarmee betreffende maatschappij vliegt, dat kan bijvoorbeeld een Boeing of Airbus zijn.

Deze specifieke opleiding zal u ofwel worden aangeboden door de maatschappij, ofwel zal

er -meestal- een verrekening geschieden via het maandloon. Daarna bent u klaar om uw

droom te verwezenlijken.

Hoe is de school georganiseerd om haar taken te volbrengen?


Het OAC team bestaat uit onze ATO medewerkers (Head of Training, Chief Flight

Instructor, Chief Theoretical Knowledge Instructor, Compliance Monitoring Manager,

Safety Manager, Planning and Operations), die op hun beurt samenwerken met onze NV

medewerkers (Finance and Administration, Sales and Marketing). Alle medewerkers zijn

op elkaar afgestemd om het volledig parcours van de studenten te waarborgen. Bij OAC

worden alle stappen van de ATPL cursus, met uitzondering van de MCC, welke we

momenteel uitbesteden, in eigen faciliteiten georganiseerd.


CoViD-19 deelt rake klappen uit aan de luchtvaartsector. Merken jullie dit?


Niemand zal ontkennen dat de Covid-19 een serieuze (economische) impact heeft en

aan verschillende sectoren, waaronder de luchtvaart, rake klappen heeft uitgedeeld.

Niettemin hebben het segment cargo en privé-jets het goed blijven doen met een groot aantal vluchten. In beginsel hebben deze laatsten weinig van de covid impact gemerkt. Als school hebben wij ons tijdens deze periode moeten organiseren en hebben studenten tijdens de verschillende lockdowns hun praktijk tijdelijk niet kunnen verderzetten, echter voor de theorie konden wij via online lessen de opleiding 100% garanderen.


Ondanks de beperkingen die ons opgelegd werden, hebben wij toch een mooi jaar achter

de rug qua aantal vlieguren en hopen we het coronaspook snel achter ons te kunnen laten.


De vergroening van de luchtvaartsector is een hot topic. Welke impact heeft dit debat voor OAC?


We waren reeds pioneer aangezien wij reeds enkele jaren vliegen met de meest recente

lestoestellen, allen bovendien uitgerust met G1000 Glass Cockpit en sterk gereduceerde

CO2 uitstoot. OAC is zeker ook het debat aan het volgen aangaande de elektrificatie van de luchtvaart, echter is het momenteel nog te vroeg om in het opleidingsland met elektrische batterijen onderricht te geven daar de capaciteit, lees duur van de vlucht, nog veel te kort is.

Alvorens hierin verder te kunnen investeren dient de autonomie van de batterijen aanzienlijk te verbeteren. Een gemiddelde lesvlucht afhankelijk van de fase van het opleidingstraject neemt toch snel anderhalf a twee uur in beslag, daar waar de huidige autonomie van de batterijen zich vooralsnog beperkt tot ongeveer 30 minuten. Veel te weinig dus om er in deze fase optimaal gebruik te kunnen van maken. We zijn er wel van overtuigd dat we hierin in de komende jaren aanzienlijke progressie zullen zien en OAC wil daar op het juiste moment zeker een voortrekkersrol in spelen.

Ostend Air College en de Noordzee Vliegclub hebben sinds jaar en dag een sterke band. Hoe kunnen beide organisaties elkaar verder versterken in de toekomst?


Zoals we reeds in het verleden constructief hebben samengewerkt, moeten we trachten in de toekomst ook vlot samen te werken en elkaar te steunen op de vlakken waar dat mogelijk is en waar het voor beide partijen een toegevoegde waarde kan hebben. Uiteindelijk hebben we beide een bepaald profiel van student voor ogen en is het belangrijk dat we steeds studenten naar elkaar blijven doorverwijzen indien dat opportuun is. Iemand die een PPL (privaat piloot licentie) wenst te behalen en een eerder recreatief profiel heeft zal eerder voorbestemd zijn om een opleiding te volgen in de Vliegclub, iemand die onmiddellijk het ab initio traject tot lijnpiloot wenst af te leggen, zal eerder gediend zijn om van bij den beginner naar OAC te komen. Dit neemt niet weg dat privaat piloten die alsnog wensen door te gaan met de opleiding tot beroepspiloot (of onderdelen ervan) nadien nog naar OAC kunnen komen. Omgekeerd is het tevens ook zo dat vele afgestudeerde lijnpiloten nadien nog graag hun bijkomende uurtjes vliegen in de Vliegclub. Uiteindelijk delen we allemaal dezelfde passie voor het vliegen.

84 views0 comments

Comments


bottom of page